Plugwise registreert verbruik klanten

In de afgelopen weken vielen mij een aantal artikelen in de media in het oog, waarbij ik mij afvroeg in hoeverre de schrijvers van de betreffende artikelen op de hoogte waren van de praktijken die Plugwise erop nahoudt. Ik heb daarom  contact opgenomen met deze heren en mijn bevindingen toegelicht.  Een korte email was daarna voor dagblad Trouw voldoende aanleiding om hieraan aandacht te besteden. Vooral met Frank Beijen heb ik in de afgelopen week regelmatig contact gehad. Resultaat daarvan is het volgende artikel geworden:

Stroommeter slaat stiekem data op

Stroommeter slaat stiekem data op

Ook het Parool heeft onlangs een tweede artikel gewijd aan Plugwise toen het op de hoogte was van de keerzijde van het gebruik ervan:

Plugwise uploadt verbruik klanten

Plugwise uploadt verbruik klanten

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Plugwise registreert verbruik klanten

  1. Pingback: Plugwise makes a big mistake…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *