Windows Mobile: merging Call information with Home

HTC Touch Diamond

HTC Touch Diamond

Since 1 week i have a new mobile phone, together with a subscription to Internet connectivity for a reasonable price. This opens new area’s to explore ๐Ÿ™‚

First thing i did when i got my hands on my new phone, was installing a GPS tracking application called TrackMe. Nice, it works. But i don’t have local access to the GPS tracking data yet..ย  it’s being stored on a server somewhere else. So before i start using this, first thing to do is create some pages for my own web server and start collecting the data myself. After that i can start doing nice things with all this GPS data.

However, while surfing the net i also found tools that could do things like automatically block incoming calls and other things like that. After some more reading and scratching the surface of developing for Windows Mobile, i decided to try and create my own Windows Mobile App. Primary purpose will be forwarding all my incoming and outgoing mobile phonecalls to my website and merge this information with my Home Call log. That would be great…never loose a phonenumber again ๐Ÿ™‚ But first i’ll have to finish some other project…

Plugwise energie systeem verzamelt uw verbruikgegevens

Plugwise houdt zich bezig met ontwerpen, ontwikkelen en produceren van energie management systemen.

Plugwise heeft een plug ontwikkeld die tussen het stopcontact en de stekker van een elektrisch apparaat kan worden gezet. Die plug kan daardoor het energieverbruik van dat apparaat meten en stuurt deze meetgegevens draadloos door naar een PC. Software op die PC geeft de gebruiker inzicht in het energieverbruik en kosten van individuele apparaten of geaggregeerd. Prachtig!

Tot zover het mooie verhaal. Maar er zijn dingen gaande met dit energie management systeem van de eeuw, die maar weinig mensen kennen maar waarvan zij zich wel bewust moeten zijn alvorens men overgaat tot aankoop.

Onderzoek heeft uitgewezen dat alle verbruiksgegevens die door de Plugwise software wordt vergaard, ook over het Internet naar een centrale server wordt gestuurd. Tot op het meest gedetailleerde niveau! Deze server heet portal.plugwise.com… Op deze server wordt een database gevuld met gegevens over wanneer en hoe lang de verlichting brandt, wanneer de wasmachine in gebruik is en hoe vaak de vaatwasser wordt gebruikt en wat dit voor energie verbruik tot gevolg heeft.

Dat u als consument hieraan niet wilt meewerken omdat dit nooit duidelijk aan u kenbaar is gemaakt, is voor Plugwise geen onderwerp van discussie. En bent u in staat om bijvoorbeeld met een firewall dit ongewenst lekken van naar uw mening privacy-gevoelige informatie te voorkomen? Jammer, daarmee verspeelt u bepaalde rechten die plotseling alleen zijn voorbehouden aan consumenten die er geen bezwaar tegen hebben dat hun hele energie-huishouding daarmee al praktisch op straat ligt.

Is het normaal dat er zo wordt omgegaan met privacy van de consument? Zijn wij als consument dan nergens meer veilig voor? Moeten wij het maar accepteren dat onder onze neus heel ons hebben en houwen wordt weggesluisd naar wie-weet-waar? Is dit de nieuwe moraal van het bedrijfsleven, waarbij er handig wordt ingespeeld op het gegeven dat als gevolg van technologische ontwikkelingen tegenwoordig alles aan elkaar verbonden is?

Laat de consument goed geรฏnformeerd besluiten over aanschaf van het Plugwise systeem. Daarbij mag kennis over het wegsluizen van verbruiksgegevens niet ontbreken!

Home Automation data plotted on Google Maps

A few days ago Pieter from www.bwired.nl asked me if i could create a small XML file from within my Home Automation software and upload it to his website. Things like Outside Temperature, daily usage of Gas, Water and Power, accompanied with same user related information like Name, City, location, etc.ย  Pieter had been working on a new page for his website to display the uploaded data on Googlemaps.

That won’t be so hard ๐Ÿ™‚ So i started programming late in the afternoon. Most of the time was spent on adding some functionality to the internal scheduler to be able to trigger execution of internal functions. After that was finished, the XML creation took less then an hour.

Sunday around midnight, it was time for the first upload… bingo!! First test, 100% ok. Two guys screaming “Yeeha !!!” in the middle of the night. ๐Ÿ™‚

Check it out:

Device data plotted on Google Maps

Device data plotted on Google Maps

Fritz!Box Plugin for Homeseer progressing

capture_10-3-2009-1952301

Fritz!Box Plugin Devices in Homeseer

Work on the Fritz!Box Plugin for Homeseer is progressing. Currently it’s being tested while i’m working on the code to log all phone calls to an Access database.

The Plugin has been tested with the Fritz!Box FON WLAN 7170 and the 7270. Other models will be added to this list as more users will start using the Plugin.

This is what the Plugin Config page looks like:

capture_10-3-2009-1958081

Fritz!Box Plugin Configuration Page

The nicest feature (IMO) is that the information displayed in the Devicestring is user configurable.

That means that the user has control of what pieces of information (incoming or outgoing, phone numbers, call duration) are shown and their sequence.

I must say, after getting a bit familiar with Homeseer (i’ve never used it before, but had to install it to test my own plugin), i’m beginning to like writing Plugins for it ๐Ÿ™‚ But using Homeseer as a regular user? No, not my cup of tea…

Remeha Calenta or Avanta?

Next wednesday i have a Remeha representative coming over to my house to see what’s the best heating system for our house. Remeha has got a new model since recently, the Remeha Calenta. Probably with a much higher price than the Avanta, my choice so far. Another very important issue is that the Calenta needs to have the ability to be operated with the Remeha Gateway just like the Avanta. The recommended thermostat for the Calenta does like very nice, BTW. And maybe i’ll add a solar water heater to the system, who knows. Alot of questions, hopefully to be answered next Wednesday.

Remeha iSense

Remeha iSense

Remeha solar water heater

Remeha solar water heater

Remeha Avanta

Remeha Avanta

Remeha Calenta

Remeha Calenta

Homeseer Plugin for my Fritz!Box FON 7170

Since a few days i’m developing a Homeseer plugin for my Fritz!Box FON 7170.

Fritz!Box FON 7170

Fritz!Box FON 7170

Not for myself ofcourse (i’m not using Homeseer), but just to see if i could do a thing like that. And to help a Domotica buddy ofcourse ๐Ÿ™‚

Not knowing anything about Homeseer, i managed to create a plugin that could serve as a trigger for Homeseer events. The plugin is going to be tested in the next couple of days. I hope everything will work out as expected and the plugin is stable enough to continue building onย  a Homeseer plugin that could be usefull to all those who own both Homeseer and this Fritz.

Switch to WordPress as Blog Engine

I was never really satisfied with my former Blog engine dasBlog, so i decided to switch to WordPress. Main concern was ofcourse how to get all my posts from dasBlog to WordPress. With some links and some tools i managed to get the most important posts over to WordPress without having to type them all over ๐Ÿ™‚

http://www.aaronlerch.com/blog/2007/08/23/breaking-up-moving-blog-engines/

http://code.msdn.microsoft.com/DasBlogML